SAP Hybris Cloud for Costumer

image

קישור לאתר אינטרנט

פתרון CRM בענן לניהול הקשר עם הלקוח והגברת הביצועים העסקיים של הארגון.
Hybris Cloud for Costumer SAP מאפשר לצוותי המכירות, השיווק והשירות בארגון לייצר חוויית לקוח אחידה בכל נקודות המפגש – בפגישה אישית, בטלפון,
דרך האינטרנט, במדיה החברתית ובעזרת מכשירים ניידים, לייצר אנגייג'מנט טוב יותר עם הלקוח בכל הערוצים וכך למקסם את התוצאות העסקיות של הארגון.

דגשים עיקריים:
-       מאחד את אינטראקציות המכירות, השירות והמדיה החברתית תחת מערכת אחת בענן
-       מאפשר נקודת מבט של 360 בכל זמן נתון על הלקוח להבנת צרכיו
-       מאפשר שימוש באנליטקה בזמן-אמת וייצור של תובנות המבוססות על אנליטיקה לשיפור הקשר עם הלקוח בכל הערוצים
-       ניתן לשימוש מכל מקום, בכל זמן בכל מכשיר
-       יישום מהיר וחסכוני מבוסס מנוי בענן