למה כדאי לעבור מאקסל למערכת קשרי לקוחות (CRM)?

1) באקסל יכולת סינון המידע אינו פשוט לתפעול ובעייתי
2) באקסל המידע אינו מקושר עם מסמכים אחרים, למשל, האקסל אינו מנהל קישורים אוטומטיים בין ערכי הרשומות במסמך הנוכחי, לבין פרטיהם
3) באקסל אין יכולות מעקב אחר הטיפול בלקוח, או מטלה מסוימת.
4) באקסל לא קיימת אפשרות לחלוקה לצוותים והרשאות
5) באקסל הכנת דוחות פשוטים לוקחים זמן
6) באקסל אין כל תיעוד על שינויים ושמירת היסטוריה
7) באקסל אין יכולת שליטה במידע בלוח בקרה ראשי